I framtiden kommer jag att erbjuda kurser inom psykisk hälsa, självutveckling, existentiellt balans och välbefinnande

Det sanna ljuset- om existentiell balans och välbefinnande

En kurs som kommer att komma och som kommer äga rum på vuxenskolan i Örebro i höst är en kurs utifrån min bok "Det sanna ljuset i tillvaron"

Jag kommer ge en överblick av vad som skapar obalans och balans i vårat liv och att ni som går kursen kommer att få ta del av redskap man kan använda sig av för att arbeta med detta i sitt eget liv för att må bra och steg i att leva från kärlek och sitt hjärtas röst.

Självutvecklingskurs

Detta kommer kursen behandla:
- Lär känna dig själv på djupet
- Vad är lycka, välbefinnande och njuta av livet
- Hur finner du lycka och välbefinnande i ditt liv
- Vad innebär villkorslös kärlek
- Vikten av att älska sig själv
- Lösa upp blockeringar i ditt liv

Stresshantering

Detta kommer kursen behandla:
- Vad är stress och vad kan orsaka stress
- Skillnad på kortvarig och långvarig stress
- Beteendemönster under stress
- Uppfatta tecken på stress i ditt liv
- Motverka stress, förebyggande
- Förstå din kropp och dina signaler
- Hantera stress på ett konstruktivt sätt
- Hitta dina egna vägar och rutiner för att minska stress i ditt liv