Utgångspukter

Jag arbetar utifrån de existentiella principer om att finna balans i sin själ och liv genom att belysa de obalanser som är destruktiva och förstärka de balanser som man kan öka i sitt liv. Dessa I enlighet med den bok jag utarbetat "Det sanna ljuset i tillvaron"

Välj det medium du känner dig bekvämast med och beskriv ditt problem/område du vill ha hjälp med i ett mail till mig ce.artistic@gmail.com

De medium du kan välja för våra samtal är antingen via mail eller telefon alternativt hemma hos mig strax utanför Örebro. Jag vägleder dig lika mycket oavsett vilket medium du väljer och du får en bra respons och återkoppling oavsett mail, telefon eller IRL.

Jag kommer sen att försöka att vägleda dig med reflektionsfrågor utifrån de problem/område du önskar och ge dig tips på övningar eller om vi gör dem ihop. Allt efter de behov och så som känns bäst för dig.

 

Kostnad:

- 10 kr minuten för ett samtal - ex. så består samtalet av 40 min så är det 400kr.

- 1 mailsvar 300kr

 


 

De utgångspunkter jag utgår ifrån är:

- EPT - (Existentiell praktisk tillämpning). Att tillämpa existentiella frågor, sådant som kan ha kommit i obalans i ditt liv, men också att stärka, och hitta nya möjligheter som öppnar upp för ett bättre leverne. Hitta nya vägar och redskap för att må bra och känna trygghet och utveckling i sitt liv.

- EQ (Emotionell intelligens) Består av 4 olika steg, att uppfatta, hantera, förstå och använda känslor i förhållande till sig själv och andra utifrån olika situationer i sitt liv.

- Medveten närvaron (Att vara i nuet och i samklang med alltet)

- Arbeta med de reflektionsfrågor som finns i de olika områdena utifrån min bok "Det sanna ljuset i tillvaron"

- En allmän psykologisk kompetens som kan klarlägga kärnan till dina problem och hur du ska göra för att överkomma dessa hinder och hur du skapar bättre förutsättningar utifrån ett helhets perpektiv och utifrån psykisk hälsa.

Kan hjälpa dig finna dina styrkor och vända begränsningar till möjligeter, kan se din situation från ett helhetsperpektiv. är bra på att lyssna och sortera ditt liv, dina känslor och reda ut dina vad dina obalanser och vad du kan göra för att nå välbefinnande.

 


 Lite förslag på vad jag kan hjälpa dig med:

- Om du inte vet var i livet du befinner dig och vart du ska ta vägen me ditt liv? Vad har du för drömmar och mål och vad är det du vill uppnå och få ut? Jag hjälper dig att bena ut din nuvarande situation och hjälper dig att lista vad du vill få ut av ditt liv/vad som är viktigast för dig, nå fram till dina mål och hur du kan börja för att nå dina drömmar och mål.

- Vad är det för relationer du vill omge dig av och vad är det för människor/verktyg du har/behöver för att uppnå dessa mål