Den sociala miljön

9. okt, 2017

När vi är vuxna så tänker vi oftast inte på vad det är som har format våra beteendemönster och tankemönster. En individs personlighet har ett djup och det finns mycket dolda saker i det som man själv inte tänker på. Även om varje individ är helt unik i sitt slag och en egen personlighet finns det mycket i ens uppväxtmiljö som färgat ens sätt att se på saker. Det är inte bara öppenbara saker som kan följa med från ens uppväxt utan även beteendemönster, psykisk hälsa och tankemönster. Har man till exempel en orolig förälder så kan man själv bli en person som har lätt för att bli orolig eller någon som stressar, är aggressiv, inte pratar om känslor osv.

Jag tycker därför det är viktigt när man är vuxen att reflektera över den sociala miljö som har påverkat en som barn under den tid då man utvecklade sin personlighet. Människan har lätt för att samla på sig vanor och det kan ibland vara svårt att bryta dem, men om vi inte blir medvetna om dem kan vi aldrig förändra dem.

Visst finns det mycket positivt som vi har blivit påverkade med som barn men även om det är positiva saker kan det vara bra att fråga sig ”är denna livsstil rätt för mig?” När vi är sanna mot oss själva och hittar vårt eget sätt att leva så mår vi bra. Det är ingen annans liv än ditt eget du ska leva. För om man lever någon annans liv så som andra vill man ska leva och gång på gång går emot sin egen sanning om vad som man vill ha ut av livet så skapar det olycka och psykisk ohälsa.

Vi kan respektera våra föräldrar och deras livsstil men fråga dig själv hur du vill leva och våga följ det. Känn efter vad som passar dig och vad som kanske är bra för dina föräldrar men som inte passar dig för att du ska må bra.

Fundera över din livsstil, inre som yttre om vad som har färgat det, din familj, dina vänner osv. Fundera sen på vad du vill ha ut av livet och vad du mår bra av. Försök sedan att sträva efter det, det gör inget om det tar tid eller om det inte blir som du tänkt från början. Lyssna till ditt hjärta och följ den energin för den kommer leda dig på rätt väg.

Dela den här sidan