Utgångspukter

Boka coaching med mig, detta kan jag erbjuda dig.

Jag arbetar utifrån de existentiella principer om att finna balans i sin själ och liv genom att belysa de obalanser som är destruktiva och förstärka de balanser och styrkor som man kan öka i sitt liv. Dessa I enlighet med den bok jag utarbetat "Det sanna ljuset i tillvaron"  

Styrkan i mitt coaching arbete är att jobba med sin egen självkänsla, sin egen inre intution, hitta sitt hjärtas och intutionens röst till att finna sin egen balans.

Sålla bort skuld, skam, måsten av krav från samhället till att höra vad din egen själ och fysiska tillvaro behöver och vill.  Stärka dig i din självbild och varande. Jag jobbar också med emotionell intelligens som handlar om att förstå, hantera, uppfatta, använda sina och andras känslor i enlighet med vad som är rätt för dig.

Psykisk ohälsa är ett område som sållats in i diagnoser, mediciner, anpassningar av samhället osv. Hos mig är allt accepterat men du är inte din diagnos eller ska behöva famla i mörkret av ovisshet, jag vägleder dig till att hitta din styrka, din självbild, dina möjligheter.

Välj det medium du känner dig bekvämast med och beskriv ditt problem/område du vill ha hjälp med i ett mail till mig ce.artistic@gmail.com

De medium du kan välja för våra samtal är antingen via mail eller telefon. Jag vägleder dig lika mycket oavsett vilket medium du väljer och du får en bra respons och återkoppling oavsett mail eller telefon.

Jag kommer sen att försöka att vägleda dig med reflektionsfrågor utifrån de problem/område du önskar och ge dig tips på övningar som du gör enskilt eller som vi gör ihop. Allt efter de behov och så som känns bäst för dig.

Kostnad:

- 17 kr minuten för ett samtal -minimum tid 10min

- 1 mailsvar med minst 1 övning, 300kr


Boka mig, kontakta mig på: ce.artistic@gmail.com

 

 

De utgångspunkter jag utgår ifrån är:

- EPT - (Existentiell praktisk tillämpning). Att tillämpa existentiella frågor, sådant som kan ha kommit i obalans i ditt liv, men också att stärka, och hitta nya möjligheter som öppnar upp för ett bättre leverne. Hitta nya vägar och redskap för att må bra och känna trygghet och utveckling i sitt liv.

- EQ (Emotionell intelligens) Består av 4 olika steg, att uppfatta, hantera, förstå och använda känslor i förhållande till sig själv och andra utifrån olika situationer i sitt liv.

- Medveten närvaron (Att vara i nuet och i samklang med alltet)

- Arbeta med de reflektionsfrågor som finns i de olika områdena utifrån min bok "Det sanna ljuset i tillvaron"

- En allmän psykologisk kompetens som kan klarlägga kärnan till dina problem och hur du ska göra för att överkomma dessa hinder och hur du skapar bättre förutsättningar utifrån ett helhets perpektiv och utifrån psykisk hälsa.

Kan hjälpa dig finna dina styrkor och vända begränsningar till möjligeter, kan se din situation från ett helhetsperpektiv. är bra på att lyssna och sortera ditt liv, stärka och jobba med din självbild, din intution, känslor och ditt hjärtas röst. Reda ut dina obalanser  och vad du kan göra för att nå välbefinnande.

 Lite förslag på vad jag kan hjälpa dig med:

- Om du inte vet var i livet du befinner dig och vart du ska ta vägen me ditt liv? Vad har du för drömmar och mål och vad är det du vill uppnå och få ut? Jag hjälper dig att bena ut din nuvarande situation och hjälper dig att lista vad du vill få ut av ditt liv/vad som är viktigast för dig, nå fram till dina mål och hur du kan börja för att nå dina drömmar och mål.

- Vad är det för relationer du vill omge dig av och vad är det för människor/verktyg du har/behöver för att uppnå dessa mål, hur sållar du på ohälsosamma relationer och tar kommando över ditt liv.


-Stärka din självbild, självkänsla, ditt hjärtas emotionella liv och röst samt träna dig inför intutionen och hitta ditt eget välbefinnande

Dela den här sidan